Vertalen
Wij vertalen van het Nederlands naar het Engels en hanteren daarbij het double native speaker principe. Beide vertalers hebben een grondige kennis van de ‘andere’ taal, maar kijken niettemin naar een vertaling vanuit hun eigen moedertaal. Op deze manier zijn we er zeker van dat we in beide talen alle nuances perfect in de vingers hebben. Want perfectie is waar we naar streven.
Vertalingen op marketing-, IT-, commercieel en wetenschappelijk gebied zijn ons specialisme. Wij vertalen onder andere boeken, artikelen, scripties, websites, product- en bedrijfsbrochures, technische- en financiële rapporten, nieuwsbrieven, cursussen, technische- en gebruikershandleidingen, advertenties, reclames (scripts, concepten, etc.) en marketing campagnes; kortom, een breed spectrum aan teksten.

Redigeren
Een tekst moet uiteraard foutloos en eenduidig zijn, maar ook prettig leesbaar, duidelijk en beknopt. Daarom redigeren we desgewenst ook teksten, om de lezer zo goed mogelijk te bereiken en te boeien. Dit is met name belangrijk voor productbrochures en promotiemateriaal. We redigeren ook scripties, artikelen en dergelijke die rechtstreeks in het Engels geschreven zijn door niet-Engelstalige auteurs.

Proeflezen
De laatste controle voordat een brochure naar de drukker gaat of de mailing wordt verstuurd is cruciaal. Wij lezen uw tekst nauwkeurig door om te voorkomen dat u hinderlijke – en vaak dure – fouten ontdekt wanneer het te laat is. In drukproeven brengen we alleen noodzakelijke, kleine wijzigingen aan, zoals correcties van spel- en typfouten of toevoegingen van vergeten woorden. Zo hebt u de garantie dat uw teksten foutloos de deur uitgaan.

Copywriting
Wij verzorgen kopij specifiek gericht op de doelgroep. U brieft ons, wij schrijven. Dat kan om brochures of promotiemateriaal gaan, maar persberichten of rapporten schrijven wij ook. Al dan niet specifiek op een doelgroep gericht – van belang is vooral dat een tekst goed leesbaar is en boeit.